ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับนักศึกษา

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

วันที่ -
33,832 Views

ค่าลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจ่ายและค่าธรรมเนียมพิเศษของคณะวิทยาการจัดการ ประมาณ 25,000 บาท ค่าหอพักและค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัยอีกจำนวนหนึ่ง ในส่วนของสาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและที่พักจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับชุดเครื่องแบบปฏิบัติการ

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์