นักศึกษา

เกี่ยวกับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

สำหรับนักศึกษาใหม่

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

26,655 Views

ค่าลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจ่ายและค่าธรรมเนียมพิเศษของคณะวิทยาการจัดการ ประมาณ 25,000 บาท ค่าหอพักและค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัยอีกจำนวนหนึ่ง ในส่วนของสาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและที่พักจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับชุดเครื่องแบบปฏิบัติการ

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์