ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับนักศึกษา

ด้านสุขภาพอนามัย

วันที่ -
6,572 Views

วิทยาเขตเพชรบุรีมีห้องพยาบาลอยู่ชั้น 1 อาคารระหว่างหอพัก โดยมีพยาบาลวิชาชีพอยู่ประจำ กรณีเจ็บป่วยจำเป็นต้องพบแพทย์ทางวิทยาเขตเพชรบุรี มีรถบริการนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง

ข้อปฏิบัติ : หากนักศึกษาเจ็บป่วยให้ติดต่อที่ห้องพยาบาล แจ้งโรคประจำตัว การแพ้ยากรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่หอพักได้ตลอด 24 ชั่วโมง

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์