นักศึกษา

เกี่ยวกับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

สมัครเข้าศึกษา ปริญญาตรี

การรับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต

22,550 Views

 

การสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2565 (SU- TCAS)
 

 

รอบที่ 1 การรับนักศึกษาด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) คณะวิทยาการจัดการ

           "โครงการรับนักศึกษา เด็กดี มี Portfolio"

ช่วงที่  2  รับสมัครระหว่างวันที่  7  ถึง  29  ธันวาคม  2564    คลิกรายละเอียด                    สามารถสมัครได้ที่  https://admission.su.ac.th   

 

*** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่    https://admission.su.ac.th     

 


 

รอบที่ 2 โควตา (Quota)  

            "โครงการโควตา 38 จังหวัด" 

รับสมัครระหว่างวันที่  21  กุมภาพันธ์  2565  ถึง 14  มีนาคม 2565   คลิกรายละเอียด          สามารถสมัครได้ที่  https://admission.su.ac.th  

 


 

รอบที่ 3 รับกลางร่วมกัน (Admission) 

            "โครงการ  เด็กดี  มีโอกาส"

รับสมัครระหว่างวันที่  2  ถึง 12  พฤษภาคม  2565      คลิกรายละเอียด      รายละเอียดเพิ่มเติมที่  https://admission.su.ac.th

*** สามารถสมัครได้ที่   https://student.mytcas.com

 


 

รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission)

            "โครงการรับตรง"

ช่วงที่ 1 รับสมัครระหว่างวันที่  25  ถึง  31  พฤษภาคม  2565             คลิกรายละเอียด                สามารถสมัครได้ที่   https://admission.su.ac.th  

ช่วงที่ 2 รับสมัครระหว่างวันที่  1  ถึง  7  มิถุนายน  2565                    คลิกรายละเอียด                สามารถสมัครได้ที่   https://admission.su.ac.th

 


 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-3289-9686  ต่อ 312004, 312005 และ 312006 หรือ โทร.0-3259-4028  

ที่ http:// www.ms.su.ac.th

 


 

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์