สมัครเข้าศึกษา ปริญญาเอก

การรับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก

วันที่ -
10,105 Views
 

การสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  2566

 

 


รอบที่ 3  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2566

   หลักสูตรที่รับสมัคร

-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

-หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ 

คลิกรายละเอียด

 

         ท่านสามารถสมัครได้ที่ คลิกเพื่อสมัครเรียน     หรือ  

*** หมายเหตุ ผู้สมัครต้องมีบัญชี Gmail  และต้อง Login

 

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์