สมัครเข้าศึกษา ปริญญาโท

การรับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท

วันที่ -
21,431 Views

การสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  2566

 

รอบที่ 3  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2566

หลักสูตรที่รับสมัคร  

-หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

-หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

-หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ

-หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ 

-หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต

คลิกรายละเอียด

 

สมัครได้ที่ คลิกเพื่อสมัครเรียน     หรือ  

*** หมายเหตุ ผู้สมัครต้องมีบัญชี Gmail  และต้อง Login

 

 

 

          

 
 

 

 

 

 

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์