หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา : ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งให้สูงขึ้น พ.ศ. 2553

แหล่งข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลสำหรับอาจารย์ใหม่

หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา : ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งให้สูงขึ้น พ.ศ. 2553

ไม่พบข้อมูลที่คุณเลือก
กรุณาลองใหม่อีกครั้ง
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์