เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์

ดร.เกษรา กาญจนภูมิ

อาจารย์

  • Doctor of Philosophy Business Administration (Marketing) Nida Business School
  • Master of Business Administration Program, (Marketing) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • Master of Business Administration Program, (General) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • Bachelor of Literature Chinese Language (Economics and Trade) beijing language and culture universit

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์