สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ

นางสาวชนิสรา ประยงค์หอม

ผู้ช่วยสอน

  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์