สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา

อาจารย์ฤทธิศักดิ์ วงษ์วุฒิพงษ์

อาจารย์

  • MA (English Literature) University of Leeds, UK
  • MA (English Literature) University of Leeds, UK
  • ศศ.บ. (วรรณคดีอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ศศ.บ. (วรรณคดีอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์