สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา

อาจารย์ศุภลักษณ์ ศรีสำอางค์

รองหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา

  • ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • M.Ed. (Teaching English to Speakers of Other Languages), University of South Australia, AUSTRALIA

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์