เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติธร ภูริภักดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  • Cert. in Entrepreneurship Education Workshop, Babson College, Massachusetts, USA
  • B.B.A. (Finance and Banking), มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • M.B.A. (Marketing), Philadelphia University, Pennsylvania, USA
  • Ph.D. (Strategic Management), Bangkok University & University of Nebraska Lincoln, USA

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์