สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์

อาจารย์ธเนศ เกษรสิริธร

อาจารย์

  • ศศ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว), มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ศศ.ม. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์