เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

อาจารย์ ดร.สันติภาพ คำสะอาด

-

  • B.Sc. (Physics), Silpakorn University
  • M.B.A. (General Management), Ramkhamhaeng University
  • Ph.D. (Cultural Science), Research Institute of Northeastern Art and Culture, Mahasarakham University

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์