ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

รายละเอียดการเข้ากลุ่มเรียนรายวิชา SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล (ENGLISH IN THE DIGITAL ERA) ภาคต้น ปีการศึกษา 2565

วันที่ 2 ก.ค. 2022
753 Views

📣📣 สำหรับนักศึกษาระดับ ป.ตรี
รายละเอียดการเข้ากลุ่มเรียนรายวิชา SU201
ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล (ENGLISH IN THE DIGITAL ERA)
ภาคต้น ปีการศึกษา 2565

เข้ากลุ่มเรียนโดยการสแกน QR Code
หรือ https://shorturl.asia/0oNQY
การจัดการเรียนการสอนตามวัน และเวลาเรียน
ที่กำหนดไว้ในระบบ reg.su.ac.th
หากมีปัญหาในการเข้ากลุ่มเรียนสามารถติดต่อได้ที่
ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปฯ
โทรศัพท์: 034-271514
Facebook: G&E Center, Silpakorn University

May be an image of text

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์