ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

ขอให้นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 เข้าไลน์กลุ่มสาขาวิชาเพื่อรับทราบข้อมูลและกำหนดการต่างๆ ในการเข้าสู่รัวมหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่ 21 มิ.ย. 2022
584 Views

ขอให้นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 เข้าไลน์กลุ่มสาขาวิชาเพื่อรับทราบข้อมูลและกำหนดการต่างๆ ในการเข้าสู่รัวมหาวิทยาลัยศิลปากร

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์