ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

ปฏิทินการยื่นคะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาที่มีมาตรฐานเทียบเคียง CEFR เพื่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 25 ม.ค. 2022
1,869 Views

ปฏิทินการยื่นคะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาที่มีมาตรฐานเทียบเคียง CEFR เพื่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์