ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนางานวิจัยของของนักศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อจัดทำบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus คณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 8 ม.ค. 2021
307 Views

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนางานวิจัยของของนักศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อจัดทำบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus คณะวิทยาการจัดการ

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์