ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาเชิงสร้างสรรค์

วันที่ 13 ม.ค. 2023
162 Views

ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาเชิงสร้างสรรค์ คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2566 ณ อาคารเรียนรวม2 มหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี และ ที่พักสวัสดิการทหารอากาศ บ่อฝ้าย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับนักศึกษาได้มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น การคิดวิเคราะห์โอกาสอุปสรรค รวมทั้งเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการสำหรับจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์