ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรม “จัดการสานสัมพันธ์ ศิษย์ - อาจารย์"

วันที่ 13 ม.ค. 2023
133 Views

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 สโมสรนักศึกษาร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม “จัดการสานสัมพันธ์ ศิษย์ - อาจารย์" นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมภัค คลังระหัด รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการโดยมีกิจกรรม อาทิ พิธีไหว้ครู มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลการแข่งขันประดิษฐ์พานไหว้ครู และพิธีมอบติ้งให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขา และการแสดงจากนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์