ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

“รวมเป็นหนึ่งการจัดการ All SUMS”

วันที่ 16 ส.ค. 2022
313 Views

ประมวลภาพ “รวมเป็นหนึ่งการจัดการ All SUMS” การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการการศึกษา 2565
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์