ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

SUMS Smart Graduate

วันที่ 16 ส.ค. 2022
211 Views

ในวันที่ 2-3 กรกฏาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2565 “SUMS Smart Graduate”  ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม และพื้นที่การศึกษาเมืองทองธานี นนทบุรี เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทราบแนวทางปฎิบัติ และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์