ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

พิธีลงนามสร้างเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาศูนย์ธุรกิจไมซ์ขับเคลื่อนไมซ์ภูมิภาค

วันที่ 21 ก.ค. 2022
562 Views

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมคณะผู้บริหาร และคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธีลงนามสร้างเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาศูนย์ธุรกิจไมซ์ขับเคลื่อนไมซ์ภูมิภาค เพื่อรองรับการเปิดประเทศ และส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ รวมถึงสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับคนรุ่นใหม่ทั่วประเทศ โดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ พร้อมหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับอุดมศึกษา สถาบันอาชีวะศึกษา สมาคมและภาคธุรกิจในอุตสากรรมไมซ์ จำนวนกว่า 100 สถาบัน เข้าร่วมลงนาม โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพ รัชดา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์