ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

Miss Silpakorn Phetchaburi 2021

วันที่ 8 ก.พ. 2022
486 Views

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดยฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร (เพชรบุรี) จัดโครงการประกวด Miss Silpakorn Phetchaburi 2021 ภายใต้แนวคิด "Diversity Confident" ถือเป็นครั้งแรกที่คณะฯได้เปิดโอกาสให้เพศทางเลือก (LGBT) ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการประกวดอย่างเท่าเทียม

 

กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณมารีญา พูลเลิศลาภ Miss Universe Thailand 2017 และ Top 5 Miss Universe 2017  และคุณภัทราพร หวัง Miss International Top 5 Miss Universe Thailand 2019 รวมทั้งคณาจารย์ผู้แทนจากคณะวิชาต่างๆ ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวด อาคารกิจกรรมและนันทนาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ทั้งนี้ช่วงก่อนเริ่มกิจกรรมได้มีการตรวจ atk ผู้เข้าประกวดและผู้ร่วมงาน และดำเนินงานตามมาตรการโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์