มิติใหม่แห่งการปฐมนิเทศนักศึกษา SUMS Think คิดแบบจัดการ : ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 2 ก.ค. 2021
2,793 Views
มิติใหม่แห่งการปฐมนิเทศนักศึกษา SUMS Think คิดแบบจัดการ : ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2564
------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ Online ผ่าน Zoom meeting Facebook live และปิดท้ายด้วย Mini Concert แบบ New Normal เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เตรียมตัว และมีความรู้ความเข้าใจทางด้านการเรียนการสอน ก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์