โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2564

วันที่ 2 ก.ค. 2021
1,653 Views

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พสุนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2564 “ Management in next normal transformative prospection “ (แบบ Online) โดยมีบทความนำเสนอ จำนวน 70 บทความ พร้อมได้รับเกียรติจาก คุณกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยายในครั้งนี้ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์