ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2564

วันที่ 2 ก.ค. 2021
1,282 Views

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พสุนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2564 “ Management in next normal transformative prospection “ (แบบ Online) โดยมีบทความนำเสนอ จำนวน 70 บทความ พร้อมได้รับเกียรติจาก คุณกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยายในครั้งนี้ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์