ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

พิธีลองนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืน

วันที่ 14 พ.ค. 2021
1,222 Views

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย (ผู้แทนคณบดี) อาจารย์ ดร.ชิษณุพงศ์ ศิริโชตินิศากร รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และคณาจารย์ผู้วิจัยฯ ร่วมกับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตามศาสตร์พระราชาอำเภอหัวหิน นำโดยนายตติย อัครวานิชตระกูล ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตามศาสตร์พระราชา จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนพร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ บุคลากร ข้อมูล และทรัพยากรในการวิจัยสู่การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ณ ศูนย์โอทอปหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์