การหารือและวางแผนก่อสร้างพื้นที่การศึกษาใหม่ (บางรัก)

วันที่ 22 เม.ย. 2021
3,676 Views

วันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น. คณะผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงพื้นที่อาคาร กสท.โทรคมนาคม (ไปรษณีย์กลาง บางรัก) กรุงเทพฯ เพื่อหารือและวางแนวทางการก่อสร้างพื้นที่การศึกษาใหม่ พร้อมทั้งวางแผนจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับสาขาวิชาที่กำลังจะย้ายมาในปีการศึกษา 2564

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์