ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

MOUโครงการ U-Volunteer กับมูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา

วันที่ 22 เม.ย. 2021
2,660 Views

วันที่ 7 เมษายน 2564 อาจารย์ ดร.ชิษณุพงศ์ ศิรโชตินิศากร รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ (ผู้แทนคณบดี) พร้อมอาจารย์รชกร วชิรสิโรดม หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการชุมชน และคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ ร่วมหารือและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาชุมชน และสิ่งแวดล้อม โครงการ U-Volunteer กับมูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา โดยคุณวุฒิพงศ์ ชาครัตพงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา เพื่อขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งอย่างยั่งยืน โดยมีผู้นำชุมชน และกลุ่มเกษตรกรทำประมงปากน้ำปราณ เข้าร่วมหารือและเสนอข้อคิดเห็น ณ ห้องประชุม 401 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร (ตลิ่งชัน)

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์