ผลงาน

ผลงานต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์เอกกฤต เลิศวิทยาประดิษฐ์ นายฐิต ปฐมชัยคุปต์ นางสาวอังคณา หมอตะโก นายคุณากร เปี่ยมอรุณ นายจิณณวัตร อารินทร์ ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 แผนธุรกิจ It’s all rice

วันที่ 19 ส.ค. 2018
469 Views

 คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์เอกกฤต เลิศวิทยาประดิษฐ์ นายฐิต ปฐมชัยคุปต์ นางสาวอังคณา หมอตะโก นายคุณากร เปี่ยมอรุณ นายจิณณวัตร อารินทร์

อาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 แผนธุรกิจ It's all rice

โครงการประกวดแผนธุรกิจปี 2559 ครั้งที่ 8 (ประกวดแผนธุรกิจ ด้วย E-commerce)

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์