ผลงาน

ผลงานต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์จิรัชญา โชติโสภานนท์ นายธีรภัทร เนตรบำรุงรัตน์ นายธนาธิป โอสถาพันธุ์ นายวรินทร พันธุ์โต นางสาวปรีชญา ต้นศิริ ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2

วันที่ 19 ส.ค. 2018
691 Views

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์จิรัชญา โชติโสภานนท์ นายธีรภัทร เนตรบำรุงรัตน์ นายธนาธิป โอสถาพันธุ์ นายวรินทร พันธุ์โต นางสาวปรีชญา ต้นศิริ

อาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2

โครงการ Workshop และการประกวดแผนการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยว ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์