ผลงาน

ผลงานต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ และนางสาวชญานุตน์ ธาราพงษ์ ที่ได้รับรางวัล บทความวิจัยดีเยี่ยม

วันที่ 19 ส.ค. 2018
508 Views

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ และนางสาวชญานุตน์ ธาราพงษ์

อาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่ได้รับรางวัล บทความวิจัยดีเยี่ยม

เรื่อง รูปแบบกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจร้านอาหาร “แอลเอ เบเกอรี่” ณ ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร

 
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์