ผลงาน

ผลงานต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ ที่ได้รับรางวัล นำเสนอผลงานวิจัย ดีเด่น ประเภทภาคบรรยาย

วันที่ 19 ส.ค. 2018
455 Views

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  ศิริวงศ์

อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่ได้รับรางวัล นำเสนอผลงานวิจัย ดีเด่น

เรื่อง รูปแบบและกลยุทธ์การตลาดในการดำเนินธุรกิจของแมลงทอดไฮโซ

กรณีศึกษา : บริษัทสไมล์ บูล มาเก็ตติ้ง จำกัด

วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2559

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์