ผลงาน

ผลงานต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตพนธ์ ชุมเกตุ และนางสาวพนิดา พากพรม ที่ได้รับรางวัล นำเสนอผลงานวิจัย ชมเชย ประเภทโปสเตอร์

วันที่ 19 ส.ค. 2018
389 Views

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตพนธ์  ชุมเกตุ และนางสาวพนิดา  พากพรม

อาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่ได้รับรางวัล นำเสนอผลงานวิจัย ชมเชย

เรื่อง การศึกษาความสำเร็จของกลุ่มสหกรณ์ผู้ผลิตไม้ตาลไม้มะพร้าวแคทราย โดยใช้เครือข่ายทางสังคม

การประชุมวิชาการ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15

ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2558

ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ หาดจอมเทียน พัทยา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์