ผลงาน

ผลงานต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสสินี บุญมีศรีสง่า และนางสาวสุรางคนา ถมยา ที่ได้รับรางวัล นำเสนอผลงานวิจัย รองชนะเลิศ ประเภทโปสเตอร์

วันที่ 19 ส.ค. 2018
471 Views

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสสินี บุญมีศรีสง่า และนางสาวสุรางคนา  ถมยา

อาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่ได้รับรางวัล นำเสนอผลงานวิจัย รองชนะเลิศ

เรื่อง การดำรงอยู่ของผู้ประกอบการธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดำ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การประชุมวิชาการ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15

ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2558

ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ หาดจอมเทียน พัทยา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์