ผลงาน

ผลงานต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ และ ดร.ปิยะพล ไพจิตร ที่ได้รับรางวัล นำเสนอผลงานวิจัย ชนะเลิศประเภทโปสเตอร์

วันที่ 19 ส.ค. 2018
704 Views

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ และ ดร.ปิยะพล ไพจิตร

อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่ได้รับรางวัล นำเสนอผลงานวิจัย ชนะเลิศประเภทโปสเตอร์

เรื่อง "การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมในพื้นที่ปริมณฑล ตำบลศาลายา  จังหวัดนครปฐม

การประชุมวิชา รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15

ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศติกายน 2558

ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ หาดจอมเทียน พัทยา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์