ผลงาน

ผลงานต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้รับ" รางวัลผลงานวิจัยดีเด่...

วันที่ 19 ส.ค. 2018
623 Views

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ที่ได้รับ" รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น" เป็นสมัยที่สามติดต่อกัน

จากการประชุมวิชาการระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

เมื่อ 28 เมษายน 2558 

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์