ผลงาน

ผลงานต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการอาหารของประเทศไทย และประธานอนุกรรรมการตัดสินการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนและกรรมการแข่งขันฝีมือแรงงาน ระดับโลก ประจำปี 2561 การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ World Skills Abu Dhabi 2017 ครั้งที่ 44 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ วันที่ 14-19 ตุลาคม 2650

วันที่ 1 ส.ค. 2019
682 Views

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการอาหารของประเทศไทย 
และประธานอนุกรรรมการตัดสินการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนและกรรมการแข่งขันฝีมือแรงงาน ระดับโลก ประจำปี 2561
การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ World Skills Abu Dhabi 2017 ครั้งที่ 44 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
วันที่ 14-19 ตุลาคม 2650 

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์