การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยอุดมศึกษาระดับชาติหัวข้อ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง การรับรู้การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ขององค์การและประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากร บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) วันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 31 ก.ค. 2019
1,013 Views

การนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยอุดมศึกษาระดับชาติหัวข้อ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง การรับรู้การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ขององค์การและประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากร บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)  วันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี

ผลงานอื่น ๆ

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์