เกี่ยวกับคณะ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
 


 

 

ห้องสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
ที่ตั้ง: ชั้น 2 อาคาร เรียนรวม 1
 • บริการเครื่องคอมพิวเตอร์
 • บริการพิมพ์งานเอกสารขาว-ดำ และสี
 • บริการเครื่องสแกนเนอร์
ห้องปฏบัติการคอมพิวเตอร์ ร.1202
ที่ตั้ง: ชั้น 2 อาคาร เรียนรวม 1
 • เป็นห้องสำหรับการเรียนการสอน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ iStudio 1
ที่ตั้ง: ชั้น 2 อาคาร เรียนรวม 1
 • Free Lab iMAC 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ iStudio 2
ที่ตั้ง: ชั้น 2 อาคาร เรียนรวม 1
 • Free Lab Personal Computer
พื้นที่อ่านหนังสือ
ที่ตั้ง: ชั้น 2 อาคาร เรียนรวม 1
 • ลานสำหรับให้นักศึกษาและบุคลากรคณะฯ นั่งพักผ่อน หรืออ่านหนังสือ รวมทั้งสามารถขออนุญาตใช้ลานเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ ได้
บริการ MS-WI-FI 

 

อาคารกิจกรรมนันทนาการ 

ที่ตั้ง: อาคารเรียนรวม 1

 

ที่ตั้ง : บริเวณสนามกีฬา

 • เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรคณะฯ

 

 

สิ่งอำนวยความสะดวก บางรัก


 
ห้องสมุด
ชั้น 1 อาคารNT
 • บริการเครื่องคอมพิวเตอร์
 • บริการพิมพ์งานเอกสารขาว-ดำ และสี
 • บริการเครื่องสแกนเนอร์
Working Space 1
ชั้น 1 อาคารNT
 • สำหรับให้นักศึกษาและบุคคลากรคณฯ พักผ่อนหรืออ่านหนังสือ
  รวมทั้งสามารถขออนุญาตใช้ลานเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ ได้
Working Space 2
ชั้น 2 อาคารไปรษณียกลาง บางรัก
 • บริการเครื่องคอมพิวเตอร์
 • บริการพิมพ์งานเอกสารขาว-ดำ และสี
 • สำหรับให้นักศึกษาและบุคคลากรคณฯ พักผ่อน อ่านหนังสือ
  หรือกิจกรรมต่างๆ ได้

 

 

สิ่งอำนวยความสะดวก เมืองทองธานี


 
ห้องบรรยายการเรียนการสอน
ชั้น 5
 • ห้อง MSSU 1/1-1/2
 • ห้อง MSSU 2
 • ห้อง MSSU 3
 • ห้อง MSSU4
จุดบริการคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการศึกษา
ชั้น 5
 • common room
 • สำนักงานคณะ

 

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์