นักศึกษา

เกี่ยวกับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

สมัครเข้าศึกษา ปริญญาตรี

การรับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต

14,884 Views

 

การสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2564 (SU- TCAS)
 

 

รอบที่ 1 การรับนักศึกษาด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

           โครงการรับนักศึกษา เด็กดี มี Portfolio

ช่วงที่  1 รับสมัครระหว่างวันที่  8 - 17 กันยายน 2563 ที่ http:// admissions.su.ac.th   คลิกรายละเอียด

ช่วงที่  2  รับสมัครระหว่างวันที่  28  กันยายน -  29 ตุลาคม 2563  ที่ http:// admissions.su.ac.th  คลิกรายละเอียด

ช่วงที่  3  รับสมัครระหว่างวันที่  5 - 14  มกราคม  2564 ที่ http:// admissions.su.ac.th  คลิกรายละเอียด

 

กำหนดการสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกและประสงค์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

            รอบที่ 1 การรับนักศึกษาด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ช่วง ที่ 1,2 และ 3    คลิกรายละเอียด

 


 

รอบที่ 2 โควตา (Quota)  โครงการโควตา 38 จังหวัด 

รับสมัครระหว่างวันที่  1 - 14  มีนาคม 2564  ที่ http:// admissions.su.ac.th       คลิกรายละเอียด

 


 

รอบที่ 3 รับกลางร่วมกัน (Admission 1 & Admission 2)

รับสมัครระหว่างวันที่  7 – 15 พฤษภาคม  2564 ที่ https://student.mytcas.com

             Admission  1  โครงการ  เด็กดี  อยากเรียน ................... คลิก

             Admission  2  โครงการ  เด็กดี  มีโอกาส    ................... คลิก


 

รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission)

รับสมัครระหว่างวันที่  3 - 7  มิถุนายน 2564  ที่ http:// admissions.su.ac.th  คลิกรายละเอียด

 


 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-3289-9686  ต่อ 312004, 312005 และ 312006 หรือ โทร.0-3259-4028  

ที่ http:// www.ms.su.ac.th

 


 

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์