นักศึกษา

เกี่ยวกับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

สมัครเข้าศึกษา ปริญญาเอก

การรับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก

8,898 Views
 

การสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  2565

 

 


รอบที่ 3  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2565

   หลักสูตรที่รับสมัคร

-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

-หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ 

คลิกรายละเอียด

ท่านสามารถสมัครได้ที่ คลิกเพื่อสมัครเรียน     หรือ  

*** หมายเหตุ ผู้สมัครต้องมีบัญชี Gmail  และต้อง Login

 

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์