เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา

อาจารย์เลิศลักษณ์ เจริญสมบัติ

อาจารย์

  • M.P.A. (Public Administration), University of New haven, USA
  • M.P.A. (Public Administration), University of New haven, USA
  • M.B.A. (Business Administration), University of New haven, USA

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์