เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา

อาจารย์จงจินต์ นิลคำแหง

อาจารย์

  • อ.บ. (ภาษาจีน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • M.A. (Chinese Language and Culture), Beijing Normal University, People’s Republic of China (PRC)

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์