ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต ด้วยวิธีรับตรง (SU-TCAS รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ) ปี 2561

วันที่ 18 ส.ค. 2018
1,473 Views

ประกาศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต

ด้วยวิธีรับตรง (SU-TCAS รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ) ปีการศึกษา 2561

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

 

 

กำหนดการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ด้วยวิธีรับตรง (รับตรงอิสระ SU-TCAS รอบที่ 5)

คลิกเพื่ออ่านกำหนดการ

 

แบบตอบรับหรือตอบปฏิเสธการเข้าร่วมกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์