ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ

วันที่ 11 ต.ค. 2021
237 Views

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ 
3rd International Conference on Business, Economics and Finance 
ในหัวข้อ "New Business Paradigm during Economic Uncertainties" 

ร่วมกับ UBD School of Business 
and Economics (UBDSBE), 
Universiti Brunei Darussalam และมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียน 

ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2564 
ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ 
@UBDSBE.OFFICIAL

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์