ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

ประกาศขยายเวลา ทุนสนับสนุนการเรียนออนไลน์ (ค่าอินเทอร์เน็ต) ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

วันที่ 8 ก.ย. 2021
4,236 Views

ประกาศขยายเวลา การมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเพื่อลดผลกระทบจากวิกฤตการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์