ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ที่ได้รับมอบเงินทุนช่วยเหลือเยียวยาฯ ประเภทที่ 1 เงินสนับสนุนการเรียนสอนออนไลน์แก่นักศึกษา(ค่าอินเทอร์เน็ต) ภาคการศึกษาต้น ปี 2564

วันที่ 25 ส.ค. 2021
6,237 Views

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ที่ได้รับมอบเงินทุนช่วยเหลือเยียวยาฯ ประเภทที่ 1 เงินสนับสนุนการเรียนสอนออนไลน์แก่นักศึกษา(ค่าอินเทอร์เน็ต) ภาคการศึกษาต้น ปี 2564

1. รายชื่อนักศึกษา ที่ได้รับทุน คลิ๊ก (โดยรายชื่อแยกตามธนาคาร)

 

2.  รายชื่อนักศึกษาที่ ไม่ปรากฎรายชื่อได้รับทุน  คลิ๊ก

    กรณี นักศึกษาที่กรอกข้อมูลขอรับเงินทุนฯ แต่ยังไม่มีในประกาศรายชื่อ ได้แก่

  1. นักศึกษาที่ยื่นกู้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. / กรอ.)  คณะจะเก็บข้อมูลนักศึกษาไว้ในครั้งต่อไป โดยนักศึกษาไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่
  2. นักศึกษาที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 คณะจะเก็บข้อมูลนักศึกษาไว้ หากนักศึกษาชำระค่าลงทะเบียน คณะจะเบิกจ่ายทุนฯ ให้แก่นักศึกษาในครั้งถัดไป โดยนักศึกษาไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่
  3. นักศึกษาที่แนบไฟล์สมุดบัญชีบุคคลอื่น สมุดบัญชีไม่ชัดเจน สมุดบัญชีแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่สมบูรณ์ นักศึกษาสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลแนบไฟล์สมุดบัญชีใหม่ เมื่อมีประกาศขยายเวลาการกรอกข้อมูลขอเงินทุนฯ ครั้งถัดไป หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณณฐมน พัฒนา หมายเลขโทรศัพท์ 0-3259-4031 หรือ 0-3289-9686 ต่อ 312014

ขอให้นักศึกษาทุกท่าน อ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์