ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

กำหนดวันทดสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบแรกเข้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยแบบทดสอบ STEP ในรูปแบบออนไลน์

วันที่ 19 ก.ค. 2021
1,933 Views

กำหนดวันทดสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบแรกเข้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยแบบทดสอบ STEP ในรูปแบบออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์