ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

ประกาศ : รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาเพื่อลดผลกระทบจาก วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (ครั้งที่ 3) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563

วันที่ 25 พ.ค. 2021
1,369 Views

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาเพื่อลดผลกระทบจาก วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (ครั้งที่ 3) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์