ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

ขยายเวลาการมอบทุนช่วยเหลือเยียวยาเพื่อลดผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ครั้งที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563

วันที่ 29 เม.ย. 2021
2,178 Views

ขยายเวลาการมอบทุนช่วยเหลือเยียวยาเพื่อลดผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ครั้งที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์